Uslovi korišćenja

Vaš pristup, kao i korišćenje internet portala NetKonobar.com podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Činom pristupa i korišćenjem ovog internet sajta prihvatate, bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne želite da prihvatite uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.


Vlasništvo sadržaja

Sajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnima, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalom materijalim na ovom sajtu, jesu imovina NetKonobar.com-a.Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno.


Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. NetKonobar.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.


Upotreba sajta

Možete preuzimati sadržaj,ali samo za neprofitabilnu ličnu upotrebu. Sve informacije, fotografije i/ili podaci na internet portalu NetKonobar.com su autorski zaštićeni od strane NetKonobar.com  i  ne mogu se distributirati, modifikovati i reprodukovati, delimično ili u celosti, bez prethodnog odobrenja i pismene saglasnosti od strane NetKonobar.com-a. privatno kopiranje za ličnu, privatnu i nekomercijalnu upotrebu je dozvoljeno.